Hệ văn hóa thông tin giải trí VOV2
logovov
04h45-4h50 - Quốc ca
04h50-5h05 - Thể dục
05h05-5h15 - Thời tiết
05h15-05h30 - Giáo dục từ xa
05h30 - 05h45 - Tiếp chuyện bạn nghe Đài
05h45– 06h00 - Đại gia đình các dân tộc Việt Nam
06h00-06h15 - Đất nước ngàn năm
06h15-06h30 - Gia đình Việt
06h30-06h45 - Con đường tri thức
06h45-07h00 - Giáo dục và Đào tạo
07h00 –07h15 - Dành cho nhà tài trợ
07h15-07h30 - Thanh niên
07h30-08h00 - Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam
08h00-08h30 - Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
08h30-08h45 - Thiếu nhi
08h45-09h00 - Ca khúc chủ đề
09h00-09h30 - Các vấn đề xã hội
09h30-10h00 - Tư vấn sức khỏe người cao tuổi
10h00-10h30 - Dạy hát
10h30-11h00 - Diễn đàn văn học nghệ thuật
11h00-11h15 - Văn nghệ thiếu nhi
11h15-11h30 - Viết tiếp bài ca người lính
11h30-11h45 - Y tế và sức khỏe cộng đồng
11h45-12h00 - Em yêu làn điệu dân ca
12h00-12h15 - Sắc màu dân tộc Việt Nam
12h15-12h30 - Gia đình Việt
12h30-13h00 - Ca nhạc quốc tế
13h00-13h15 - Dạy tiếng Anh
13h15-13h30 - Dạy tiếng Pháp
13h30-14h00 - Dân ca/Hồi âm sáng tác mới
14h00-14h15 - Con đường tri thức
14h15-14h30 - Thông tin liệt sĩ
14h30-15h00 - Đọc truyện dài kỳ
15h00-15h30 - Tư vấn sức khỏe người cao tuổi
15h30-15h45 - Dân ca/Bài dân ca cổ
15h45-16h00 - Thiếu nhi
16h00-16h15 - Thanh niên
16h15-16h45 - Thường thức âm nhạc/Nhận diện âm nhạc
16h45-17h00 - Đất nước ngàn năm
17h00-17h15 - Y tế và sức khỏe cộng đồng
17h15-17h30 - Tiếp chuyện bạn nghe đài
17h30-18h00 - Siêu khuyến mãi
18h00-18h15 - Báo giờ/Nhạc logo
18h15-18h30 - Tạp chí du lịch
18h30-18h45 - Ca nhạc thiếu nhi
18h45-19h00 - Giáo dục đào tạo
19h00-19h15 - Văn nghệ thiếu nhi
19h15-19h30 - Ca nhạc thiếu nhi
19h30-20h00 - Câu lạc bộ sân khấu
20h00-20h30 - Diễn đàn văn học nghệ thuật
20h30-20h45 - Thông tin liệt sĩ
20h45-21h00 - Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam
21h00-21h30 - Các vấn đề xã hội
21h30-21h45 - Kể chuyện và hát ru cho bé
21h45-22h00 - Bài dân ca cổ
22h00-22h30 - Tiếng thơ
22h30-23h00 - Bạn hãy nói với chúng tôi
23h00-23h15 - Dạy tiếng Anh
23h15-23h30 - Dạy tiếng Pháp
23h30-24h00 - Âm nhạc đêm khuya
Chọn ngày khác » 
Chọn ngày khác