Hệ văn hóa thông tin giải trí VOV2
logovov

Chương trình đang phát: Tiếp chuyện bạn nghe đài

Giờ phát: 17h15-17h30

Chương trình tiếp theo: Siêu khuyến mãi

Giờ phát: 17h30-18h00

04h45-4h50 - Quốc ca
04h50-5h05 - Thể dục
05h05-5h15 - Thời tiết
05h15-05h30 - Giáo dục từ xa
05h15-05h30 - Giáo dục từ xa
05h30-05h45 - Tiếp chuyện bạn nghe Đài
05h45-06h00 - Đại gia đình các dân tộc Việt Nam
06h00-06h30 - Tạp chí du lịch
06h30-06h45 - Nối vòng tay nhân ái
06h45-07h00 - Giáo dục và Đào tạo
07h00-07h15 - Dành cho nhà tài trợ
07h15-07h30 - Thanh niên
07h30-08h00 - Tư vấn chế độ chính sách
08h00-08h30 - Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
08h30-08h45 - Thiếu nhi
08h45-09h00 - Ca khúc chủ đề
09h00 -09h30 - Các vấn đề xã hội
09h30- 09h45 - CLB Người cao tuổi
09h45-10h00 - Phụ nữ
09h45-10h00 - Chúng ta cùng trò chuyện
10h00-10h30 - Tình khúc thế kỷ
10h30-11h00 - Văn nghệ tổng hợp
11h00-11h15 - Văn nghệ thiếu nhi
11h15-11h30 - Viết tiếp bài ca người lính
11h30-11h45 - Y tế và sức khỏe cộng đồng
11h45-12h00 - Em yêu làn điệu dân ca
12h00-12h15 - Cuộc sống xanh
12h15-13h30 - Nối vòng tay nhân ái
12h30-13h00 - Nhạc quốc tế chuyển soạn
13h00-13h15 - Dạy tiếng Anh
13h15-13h30 - Dạy tiếng Trung Quốc
13h30-14h00 - Tìm hiểu cái hay cái đẹp của dân ca
14h00-14h15 - Con đường tri thức
14h15-14h30 - Thông tin liệt sỹ
14h30-15h00 - Đọc truyện dài kỳ
15h00-15h30 - Tư vấn sức khỏe người cao tuổi
15h30-15h45 - Dân ca/Cung đàn quê hương
15h45-16h00 - Thiếu nhi
16h00-16h15 - Thanh niên
16h15-17h00 - Diễn đàn các vấn đề xã hội
17h00-17h15 - Y tế và sức khỏe cộng đồng
17h15-17h30 - Tiếp chuyện bạn nghe đài (đang phát)
17h30-18h00 - Siêu khuyến mãi
18h15-18h30 - Tạp chí du lịch
18h30-18h45 - Ca nhạc thiếu nhi
18h45-19h00 - Hành trang trẻ
19h00-19h15 - Văn nghệ thiếu nhi
19h15-19h30 - Chúng ta cùng trò chuyện
19h30-20h00 - Câu chuyện nghệ thuật
20h00-20h30 - Văn nghệ tổng hợp
20h30-20h45 - Thông tin liệt sĩ
20h45-21h00 - Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam
21h00-21h30 - Các vấn đề xã hội
21h30-21h45 - Kể chuyện và hát ru cho bé
21h45-22h00 - Cung đàn quê hương
22h00-22h30 - Đọc truyện đêm khuya
22h30-23h00 - Bạn hãy nói với chúng tôi
23h00-23h15 - Dạy tiếng Anh
23h15-23h30 - Dạy tiếng Trung
23h30-24h00 - Bài ca đất nước
Chọn ngày khác » 
Chọn ngày khác