Hệ văn hóa thông tin giải trí VOV2
logovov

Chương trình đang phát: Thanh niên

Giờ phát: 07h15-07h30

Chương trình tiếp theo: Tạp chí văn hóa

Giờ phát: 07h30-08h00

04h45-4h50 - Quốc ca
04h50-5h05 - Thể dục
05h05-5h15 - Thời tiết
05h15-05h30 - Giáo dục từ xa
05h30 - 05h45 - Tiếp chuyện bạn nghe Đài
05h45– 06h00 - Đại gia đình các dân tộc Việt Nam
06h00-06h30 - Tạp chí du lịch
06h30-06h45 - Nối vòng tay nhân ái
06h45- 07h00 - Giáo dục & đào tạo
07h00 –07h15 - Dành cho nhà tài trợ
07h15-07h30 - Thanh niên (đang phát)
07h30-08h00 - Tạp chí văn hóa
08h00-08h30 - Khách đến chơi nhà
08h30-08h45 - Thiếu nhi
08h45-09h00 - Ca khúc chủ đề
09h00-09h30 - Tư vấn chế độ chính sách
09h30 -09h45 - CLB người cao tuổi
09h45-10h00 - Phụ nữ
10h00-10h30 - Giới thiệu tác phẩm mới
10h30-11h00 - Văn nghệ tổng hợp
11h00-11h15 - Văn nghệ thiếu nhi
11h15-11h30 - Viết tiếp bài ca người lính
11h30-11h45 - Y tế và sức khỏe cộng đồng
11h45-12h00 - Em yêu làn điệu dân ca
12h00-12h15 - Cuộc sống xanh
12h15-12h30 - Nối vòng tay nhân ái
12h30-13h00 - Ca nhạc quốc tế
13h00-13h15 - Dạy tiếng Anh
13h15-13h30 - Dạy tiếng Trung
13h30-14h00 - Dạy hát dân ca
14h00-14h15 - Con đường tri thức
14h15-14h30 - Thông tin liệt sĩ
14h30-15h00 - Đọc truyện dài kỳ
15h00-15h15 - CLB người cao tuổi
15h15-15h30 - Giáo dục từ xa
15h30-15h45 - Dân ca chọn lọc
15h45-16h00 - Thiếu nhi
16h00-16h15 - Thanh niên
16h15-17h00 - Diễn đàn giáo dục
17h00-17h15 - Y tế và sức khỏe cộng đồng
17h15-17h30 - Tiếp chuyện bạn nghe Đài
17h30-18h00 - Siêu khuyến mãi
18h00-18h15 - Báo giờ/Nhạc logo
18h15-18h30 - Tạp chí du lịch
18h30-18h45 - Ca nhạc thiếu nhi
18h45-19h00 - Giáo dục đào tạo
19h00-19h15 - Văn nghệ thiếu nhi
19h15-19h30 - Phụ nữ
19h30-20h00 - Sân khấu
20h00-20h30 - Văn nghệ tổng hợp
20h30-20h45 - Thông tin liệt sĩ
20h45-21h00 - Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam
21h00 - 21h30 - Tư vấn chế độ chính sách
21h30 -21h45 - Kể chuyện và hát ru cho bé
21h45-22h00 - Dân ca chọn lọc
22h00-22h30 - Đọc truyện đêm khuya
22h30- 23h00 - Bạn hãy nói với chúng tôi
23h00-23h15 - Dạy tiếng Anh
23h15-23h30 - Dạy tiếng Trung
23h30-24h00 - Bài ca đất nước
Chọn ngày khác » 
Chọn ngày khác