00:00:00
24h
Xem ngày khác »

Lịch phát sóng ngày 14/2/2018

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
04h45-4h05
Nhạc mở đầu, Quốc ca, Thể dục
 
05h05-05h15
Chương trình Đệm, Thời tiết
 
05h15-05h30
Ca nhạc
 
05h30-05h40
Sống an toàn
 
05h40-05h50
Eva làm mẹ
 
05h50-06h00
Sức khỏe cộng đồng
 
06h00-06h30
Cùng bạn sống khỏe
 
06h30-06h40
Cầm tay chỉ luật
 
06h40-06h50
Con đường tri thức
 
06h50-07h00
Chuyến đi kỳ thú
 
07h00–07h15
Dành cho nhà tài trợ
 
07h15-07h30
Ca nhạc
 
07h30-07h45
Bình luận thể thao
 
07h45-08h00
Mách nhỏ chị em
 
08h00-08h30
Diễn đàn văn học nghệ thuật
 
08h30-09h00
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam
 
09h00-09h15
Thiếu nhi
 
09h15-09h30
Thanh niên
 
09h30-10h00
Ca nhạc
 
10h00-10h05
VOV2 Sóng mở
 
10h05-10h15
Chuyến đi kỳ thú
 
10h15-10h30
Dạy tiếng Anh
 
10h30-10h45
Dạy tiếng Pháp
 
10h45-11h00
Văn nghệ thiếu nhi
 
11h00-11h30
Diễn đàn các vấn đề xã hội TT
 
11h30-11h40
Eva làm mẹ
 
11h40-11h55
Mách nhỏ chị em
 
11h55-12h00
VOV2 – Nghe báo
 
12h00-12h15
CT Đệm :Sống an toàn
 
12h15-12h30
Bình luận thể thao
 
12h30-13h00
Ca nhạc
 
13h00-13h30
Đọc truyện dài kỳ
 
13h30-13h45
Dạy tiếng Anh
 
13h45-14h00
Dạy tiếng Pháp
 
14h00-14h15
Giáo dục từ xa
 
14h15-14h30
Thông tin liệt sỹ
 
14h30-15h00
Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
 
15h00-15h15
Thiếu nhi
 
15h15-15h30
Thanh niên
 
15h30-16h00
Ca nhạc
 
16h00-16h05
VOV2- Sóng mở
 
16h05-16h15
Con đường tri thức
 
16h15-16h30
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam
 
16h30-17h00
Diễn đàn các vấn đề xã hội
 
17h00-17h10
Eva làm mẹ
 
17h10-17h20
Sức khỏe cộng đồng
 
17h20-17h30
Cầm tay chỉ luật
 
17h30-18h00
Siêu khuyến mãi
 
18h00-18h05
VOV2 – Sóng mở
 
18h05-18h15
Sống an toàn
 
18h15-18h30
Văn nghệ thiếu nhi
 
18h30-19h00
Diễn đàn văn học nghệ thuật
 
19h00-19h30
Đọc truyện dài kỳ
 
19h30-20h00
Tạp chí văn hóa
 
20h00-20h30
Ca nhạc
 
20h30-21h00
Giao lưu văn hóa các dân tộc VN
 
21h00-21h15
CT Đệm; Con đường tri thức
 
21h15-21h30
Kể chuyện và hát ru cho bé
 
21h30-21h45
Mách nhỏ chị em
 
21h45-22h00
Ca nhạc
 
22h00-22h30
Bạn hãy nói với chúng tôi
 
22h30-23h00
Tiếng thơ
 
23h00-23h15
Dạy tiếng Anh
 
23h15-23h30
Dạy tiếng Trung Quốc
 
23h30-23h55
Âm nhạc đêm khuya
 
23h55-24h00
CT Đệm