logovov
Hệ văn hóa đời sông khoa giáo vov2

Chương trình 18/12/2014

14:24 | 1/12/2015

Chương trình 17/12/2014

Chương trình 17/12/2014

14:24 | 1/12/2015

Chương trình 15/12/2014

Chương trình 15/12/2014

14:24 | 1/12/2015

Chương trình 13/12/2014

Chương trình 13/12/2014

14:24 | 1/12/2015

Chương trình 11/12/2014

Chương trình 11/12/2014

14:24 | 1/12/2015

Chương trình 10/12/2014

Chương trình 10/12/2014

14:24 | 1/12/2015

Chương trình 8/12/2014

Chương trình 8/12/2014

14:24 | 1/12/2015

Chương trình 7/12/2014

Chương trình 7/12/2014

14:24 | 1/12/2015

Chương trình 6/12/2014

Chương trình 6/12/2014

14:24 | 1/12/2015

Chương trình 4/12/2014

Chương trình 4/12/2014

14:24 | 1/12/2015

Chương trình 3/12/2014

Chương trình 3/12/2014

14:24 | 1/12/2015

Chương trình 1/12/2014

Chương trình 1/12/2014

14:24 | 1/12/2015

Chương trình 30/11/2014

Chương trình 30/11/2014

14:24 | 1/12/2015

Chương trình 29/11/2014

Chương trình 29/11/2014

14:24 | 1/12/2015

Chương trình 27/11/2014

Chương trình 27/11/2014

14:24 | 1/12/2015

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

04h45-4h50 Quốc ca
04h50-5h05 Thể dục
05h05-5h15 Thời tiết
05h15-05h30 Giáo dục từ xa
05h30 - 05h45 Tiếp chuyện bạn nghe Đài
05h45– 06h00 Đại gia đình các dân tộc Việt Nam
06h00-06h30 Tạp chí du lịch
06h30-06h45 Nối vòng tay nhân ái
06h45- 07h00 Giáo dục & đào tạo
07h00 –07h15 Dành cho nhà tài trợ
07h15-07h30 Thanh niên
07h30-08h00 Tạp chí văn hóa
08h00-08h30 Khách đến chơi nhà
08h30-08h45 Thiếu nhi
08h45-09h00 Ca khúc chủ đề
09h00-09h30 Tư vấn chế độ chính sách
09h30 -09h45 CLB người cao tuổi
09h45-10h00 Thế giới Phụ nữ
10h00-10h30 Giới thiệu tác phẩm mới
10h30-11h00 Văn nghệ tổng hợp
11h00-11h15 Văn nghệ thiếu nhi
11h15-11h30 Viết tiếp bài ca người lính
11h30-11h45 Y tế và sức khỏe cộng đồng
11h45-12h00 Em yêu làn điệu dân ca
12h00-12h15 Cuộc sống xanh
12h15-12h30 Nối vòng tay nhân ái
12h30-13h00 Ca nhạc quốc tế
13h00-13h15 Dạy tiếng Anh
13h15-13h30 Dạy tiếng Trung
13h30-14h00 Dạy hát dân ca
14h00-14h15 Con đường tri thức
14h15-14h30

Thông tin liệt sĩ (đang phát)

14h30-15h00 Đọc truyện dài kỳ
15h00-15h15 CLB người cao tuổi
15h15-15h30 Giáo dục từ xa
15h30-15h45 Dân ca chọn lọc
15h45-16h00 Thiếu nhi
16h00-16h15 Thanh niên
16h15-17h00 Diễn đàn giáo dục
17h00-17h15 Y tế và sức khỏe cộng đồng
17h15-17h30 Tiếp chuyện bạn nghe Đài
17h30-18h00 Siêu khuyến mãi
18h00-18h30 Tạp chí du lịch
18h30-18h45 Ca nhạc thiếu nhi
18h45-19h00 Giáo dục đào tạo
19h00-19h15 Văn nghệ thiếu nhi
19h15-19h30 Thế giới Phụ nữ
19h30-20h00 Sân khấu
20h00-20h30 Văn nghệ tổng hợp
20h30-20h45 Thông tin liệt sĩ
20h45-21h00 Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam
21h00 - 21h30 Tư vấn chế độ chính sách
21h30 -21h45 Kể chuyện và hát ru cho bé
21h45-22h00 Dân ca chọn lọc
22h00-22h30 Đọc truyện đêm khuya
22h30- 23h00 Bạn hãy nói với chúng tôi
23h00-23h15 Dạy tiếng Anh
23h15-23h30 Dạy tiếng Trung
23h30-24h00 Bài ca đất nước

NGHE và XEM

HOTLINE VOV2

  • Phát thanh trực tiếp84-4-3826556;84-4-38265656
  • Bạn nghe đài84-4-38.266345
  • Bạn hãy nói với chúng tôi84-4-39341139
  • Mở cửa phòng thu84-4-39386667
  • Văn nghệ/Sân khấu84-4-39364781

VỚI THÍNH GIẢ

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)