VOV2.VOV.VN

Từng trang của cuộc sống muôn màu

LỊCH PHÁT SÓNG VÀ NGHE LẠI CHƯƠNG TRÌNH
00:00:00
24h
Ngày: 14/3/2018
Xem ngày khác

04h45-4h05
Nhạc mở đầu, Quốc ca, Thể dục
05h05-05h15
Chương trình Đệm, Thời tiết
05h15-05h30
Ca nhạc
05h30-05h40
Sống an toàn
05h40-05h50
Eva làm mẹ
05h50-06h00
Sức khỏe cộng đồng
06h00-06h30
Cùng bạn sống khỏe
06h30-06h40
Cầm tay chỉ luật
06h40-06h50
Con đường tri thức
06h50-07h00
Chuyến đi kỳ thú
07h00–07h15
Dành cho nhà tài trợ
07h15-07h30
Ca nhạc
07h30-07h45
Bình luận thể thao
07h45-08h00
Mách nhỏ chị em
08h00-08h30
Diễn đàn văn học nghệ thuật
08h30-09h00
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam
09h00-09h15
Thiếu nhi
09h15-09h30
Thanh niên
09h30-10h00
Ca nhạc
10h00-10h05
VOV2 Sóng mở
10h05-10h15
Chuyến đi kỳ thú
10h15-10h30
Dạy tiếng Anh
10h30-10h45
Dạy tiếng Pháp
10h45-11h00
Văn nghệ thiếu nhi
11h00-11h30
Diễn đàn các vấn đề xã hội TT
11h30-11h40
Eva làm mẹ
11h40-11h55
Mách nhỏ chị em
11h55-12h00
VOV2 – Nghe báo
12h00-12h15
CT Đệm :Sống an toàn
12h15-12h30
Bình luận thể thao
12h30-13h00
Ca nhạc
13h00-13h30
Đọc truyện dài kỳ
13h30-13h45
Dạy tiếng Anh
13h45-14h00
Dạy tiếng Pháp
14h00-14h15
Giáo dục từ xa
14h15-14h30
Thông tin liệt sỹ
14h30-15h00
Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
15h00-15h15
Thiếu nhi
15h15-15h30
Thanh niên
15h30-16h00
Ca nhạc
16h00-16h05
VOV2- Sóng mở
16h05-16h15
Con đường tri thức
16h15-16h30
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam
16h30-17h00
Diễn đàn các vấn đề xã hội
17h00-17h10
Eva làm mẹ
17h10-17h20
Sức khỏe cộng đồng
17h20-17h30
Cầm tay chỉ luật
17h30-18h00
Siêu khuyến mãi
18h00-18h05
VOV2 – Sóng mở
18h05-18h15
Sống an toàn
18h15-18h30
Văn nghệ thiếu nhi
18h30-19h00
Diễn đàn văn học nghệ thuật
19h00-19h30
Đọc truyện dài kỳ
19h30-20h00
Tạp chí văn hóa
20h00-20h30
Ca nhạc
20h30-21h00
Giao lưu văn hóa các dân tộc VN
21h00-21h15
CT Đệm; Con đường tri thức
21h15-21h30
Kể chuyện và hát ru cho bé
21h30-21h45
Mách nhỏ chị em
21h45-22h00
Ca nhạc
22h00-22h30
Bạn hãy nói với chúng tôi
22h30-23h00
Tiếng thơ
23h00-23h15
Dạy tiếng Anh
23h15-23h30
Dạy tiếng Trung Quốc
23h30-23h55
Âm nhạc đêm khuya
23h55-24h00
CT Đệm