Mới cập nhật

Tiếng Nhật "Thông dụng" - Bài 31

[VOV2] - Tiếng Nhật "Thông dụng" - Bài 31: Đưa bạn Nhật đến thăm làng gốm

Tiếng Nhật thông dụng - Bài 29

[VOV2] - Tiếng Nhật thông dụng - Bài 29: Nói chuyện về điện ảnh và truyền hình

Tiếng Nhật "Thông dụng" - Bài 28

[VOV2] - Tiếng Nhật "Thông dụng" - Bài 28: Đi hát Karaoke

Tiếng Nhật "Thông dụng" - Bài 27

[VOV2] - Tiếng Nhật "Thông dụng" - Bài 27 : Nói chuyện về đời sống âm nhạc

Tiếng Nhật "Thông dụng" - Bài 26

[VOV2] - Tiếng Nhật "Thông dụng" - Bài 26: Chơi thể thao

Tiếng Nhật "Thông dụng" - Bài 25

[VOV2] - Tiếng Nhật "Thông dụng" - Bài 25: Nói chuyện về thể thao và giải trí

Tiếng Nhật thông dụng - Bài 24

[VOV2] - Tiếng Nhật thông dụng - Bài 24: Đến thăm trường học

Tiếng Nhật thông dụng- Bài 23

[VOV2] - Tiếng Nhật thông dụng - Bài 23: Nói chuyện về trường học và giáo dục tại Nhật Bản

Tiếng Nhật Thông dụng - Bài 22

[VOV2] - Tiếng Nhật Thông dụng - Bài 22: Nói chuyện về giáo dục tại Việt Nam

Tiếng Nhật Thông dụng - Bài 21

[VOV2] - Tiếng Nhật Thông dụng - Bài 21: Đưa bạn người Nhật đi khám tại bệnh viện