Chương trình đang phát : Đàn bà 30+

Giờ phát : 07h30-07h45

Chương trình tiếp theo : Ca nhạc trẻ

Giờ phát : 07h45-08h00