Chương trình đang phát : Văn nghệ tổng hợp

Giờ phát : 20h00-20h30

Chương trình tiếp theo : Thông tin liệt sĩ

Giờ phát : 20h30-20h45