Chương trình đang phát : Mỗi tuần một nhân vật

Giờ phát : 21h00-21h30

Chương trình tiếp theo : Tiếng Thơ

Giờ phát : 21h30-22h00