Chương trình đang phát : Nhạc mở đầu, Quốc ca, Thể dục

Giờ phát : 04h45-05h05

Chương trình tiếp theo : Chương trình Đệm, Thời tiết

Giờ phát : 05h05-05h15