Chương trình đang phát : Giao lưu văn hóa các dân tộc VN

Giờ phát : 20h30-21h00

Chương trình tiếp theo : CT Đệm ;Con đường tri thức

Giờ phát : 21h00-21h15