Chương trình đang phát : Dân ca

Giờ phát : 20h00-20h30

Chương trình tiếp theo : Giao lưu văn hóa các dân tộc VN

Giờ phát : 20h30-21h00