Chương trình đang phát : Bạn hãy nói với chúng tôi

Giờ phát : 22h00-22h30

Chương trình tiếp theo : Đọc truyện đêm khuya

Giờ phát : 22h30-23h00