Chương trình đang phát : Quảng cáo

Giờ phát : 17h30-18h00

Chương trình tiếp theo : Ca nhạc thiếu nhi

Giờ phát : 18h00-18h15