Chương trình đang phát : Siêu khuyến mãi

Giờ phát : 17h30-18h00

Chương trình tiếp theo : VOV2 – Sóng mở

Giờ phát : 18h00-18h05