Chương trình đang phát : Trong vườn hoa dân ca dân nhạc

Giờ phát : 23h30-23h55

Chương trình tiếp theo : CT Đệm cuối ngày

Giờ phát : 23h55-24h00