[Ảnh] Hà Nội trang hoàng đường phố chào mừng Đại hội XIII của Đảng

[VOV2] - Các tuyến phố tại Hà Nội đã rực rỡ cờ đỏ sao vàng, áp phích, khẩu hiệu để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Minh Ngọc