[VOV2] - Bài 9 - Chi tiêu của người Pháp

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài số 35

[VOV2] - Bài 35 - Dọn dẹp, trang trí nhà cửa

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài số 34

[VOV2] - Bài 34 - Trổ tài nấu nướng

[VOV2] - Bài 8 - Nền công nghiệp Pháp

[VOV2] - Bài 33 - Bí quyết có cơ thể khỏe mạnh và cân đối

[VOV2] - Bài 7 - Giới trẻ ở Pháp có còn đọc sách?

Mới cập nhật

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài số 32

[VOV2] - Bài 22 - Kỳ nghỉ hè bổ ích

[VOV2] - Bài 22 - Kỳ nghỉ hè bổ ích

Chào nước Pháp – Bài 6

[VOV2] - Bài 6 - Tìm hiểu gia đình ở Pháp

[VOV2] - Bài 6 - Tìm hiểu gia đình ở Pháp

Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em “Tell me more stories” - Bài 10

[VOV2] - Bài 10 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

[VOV2] - Bài 10 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em “Tell me more stories” - Bài 9

[VOV2] - Bài 9 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

[VOV2] - Bài 9 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

Chào nước Pháp – Bài 5

[VOV2] - Bài 5 - Lao động việc làm ở Pháp

[VOV2] - Bài 5 - Lao động việc làm ở Pháp

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài số 31

[VOV2] - Bài 31 - Sở thích âm nhạc

[VOV2] - Bài 31 - Sở thích âm nhạc

Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em “Tell me more stories” - Bài 8

[VOV2] - Bài 8 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

[VOV2] - Bài 8 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

Chào nước Pháp – Bài 4

[VOV2] - Bài 4 - Ngày tựu trường

[VOV2] - Bài 4 - Ngày tựu trường

Chào nước Pháp – Bài 3

[VOV2] - Bài 3 - Hệ thống giáo dục của Pháp

[VOV2] - Bài 3 - Hệ thống giáo dục của Pháp