Mới cập nhật

Tiếng Pháp - Bài 3

[VOV2] - Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 1

[VOV2] - Tự giới thiệu về bản thân

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 28

[VOV2] - Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 28: Thương lượng với văn phòng bất động sản.

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 29

[VOV2] - Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 29: Nói chuyện với bạn về căn hộ mới chuyển đến.

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 26

[VOV2] - Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 26: Đi du lịch cùng gia đình người Nhật

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 25

[VOV2] - Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 25: Ở phòng y tế

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 23

[VOV2] - Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 23: Được dạy nấu món ăn Nhật

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 24

[VOV2] - Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 24: Ngắm hoa

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 22

[VOV2] - Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 22: Ăn tết cùng gia đình người Nhật