Mới cập nhật

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 14

[VOV2] - Bài số 14 - Đi mua đồ

Tiếng Pháp - Bài 17

[VOV2] - Bài 17 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài 13

[VOV2] - Bài 13 - Làm bài tập

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 50

[VOV2] - Bài 50 - Đổi sản phẩm bị lỗi cho khách hàng

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 49

[VOV2] - Bài 49 - Từ chối giúp phô tô tài liệu

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 13

[VOV2] - Bài 13 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 48

[VOV2] - Bài 48 - Nhờ viết báo cáo

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 47

[VOV2] - Bài 47 - Nhận nhiệm vụ đặt vé máy bay

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 46

[VOV2] - Bài 46 - Xin lỗi khách hàng