14/06/2024

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 21

[VOV2] - Bài 21: Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 21: Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

12/06/2024

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 13

[VOV2] - Bài 13: Món cơm rang Dương Châu

[VOV2] - Bài 13: Món cơm rang Dương Châu

10/06/2024

Chào nước Pháp – Bài 37

[VOV2] - Bài 37: Nền Cộng hòa Đệ Ngũ

[VOV2] - Bài 37: Nền Cộng hòa Đệ Ngũ

04/06/2024

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 12

[VOV2] - Bài 12: Chân giò Bạch Vân - món ăn nổi tiếng thuộc trường phái ẩm thực Quảng Đông

[VOV2] - Bài 12: Chân giò Bạch Vân - món ăn nổi tiếng thuộc trường phái ẩm thực Quảng Đông

01/06/2024

Chào nước Pháp – Bài 36

[VOV2] - Bài 36: Năng lượng tái sinh

[VOV2] - Bài 36: Năng lượng tái sinh

30/05/2024

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 20

[VOV2] - Bài 20 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp (Bài Ôn tập số 4)

[VOV2] - Bài 20 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp (Bài Ôn tập số 4)

21/05/2024

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 11

[VOV2] - Bài 11: Lẩu Tứ Xuyên

[VOV2] - Bài 11: Lẩu Tứ Xuyên

14/04/2024

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 8

[VOV2] - Bài 8 - Các món ăn vùng Hồ Nam

[VOV2] - Bài 8 - Các món ăn vùng Hồ Nam

12/04/2024

Chào nước Pháp – Bài 31

[VOV2] - Bài 31 - Người Pháp và các sản phẩm sinh học

[VOV2] - Bài 31 - Người Pháp và các sản phẩm sinh học

11/04/2024

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 15

[VOV2] - Bài 15 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 15 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp