Mới cập nhật

Chỉ có thể hóa rồng từ bệ phóng giáo dục

[VOV2] - Đôi cánh rồng, ngọn lửa rồng không thể có trong ngày một ngày hai, nó phải được định hình và bồi đắp qua vài thế hệ. Kiến thiết thế hệ tương lai lại chính là công việc của giáo dục.

Hương vị Tết xưa

[VOV2] - Những mùa xuân rồi sẽ tiếp nối và đi qua nhưng văn hóa, hương vị Tết cổ truyền của dân tộc sẽ được bồi đắp từ đời này qua đời khác góp phần tạo nên nền tảng văn hóa lâu đời.

Vị tết

[VOV2] - Mùa xuân, mùa của sự khởi đầu, một tâm hồn mới, một cuộc sống mới, một tình yêu mới, mùa để con người ta dễ vượt qua chính mình nhất, dễ bỏ qua những nhỏ nhen ích kỷ thường ngày, để xích lại gần nhau hơn, tình người đong đầy hơn.

Đã qua một năm "mưa không thuận, gió không hòa"

[VOV2] - Canh Tý - một năm dù “mưa không thuận, gió không hòa” nhưng lại cho mỗi chúng ta thật nhiều năng lượng với một tâm thế vững vàng để bước vào một hành trình mới: BÌNH AN với nhiều YÊU THƯƠNG và HY VỌNG.

Có thể nào tạo dựng “phẩm cách quốc gia”?

[VOV2] - Những tính cách đáng quý chỉ được nâng tầm lên “Phẩm cách quốc gia” khi nó xuất hiện ở đa số người dân trong một đất nước và chỉ có được nhờ giáo dục qua nhiều thế hệ.

Văn hóa là nền tảng của phát triển

[VOV2] - Văn hóa nếu nói là động lực thúc đẩy sự phát triển không thôi thì chưa đủ, mà hơn thế - văn hóa còn được xác định là sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển, chi phối mọi mặt đời sống xã hội.

Panorama - Để mới khó, bỏ thì quá dễ

[VOV2] - Như rất nhiều công trình xây dựng mới nằm ở vùng có cảnh quan đẹp, chuyện về nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) đã và đang tạo nên 2 luồng ý kiến khác nhau: Đồng tình và phản đối.

Thận trọng, dân chủ, đúng quy trình

Công tác nhân sự Đại hội XIII:

[VOV2] - Lựa chọn cán bộ là công tác then chốt của Đảng. Bất cứ ai tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, đủ đức, đủ tài cũng được giới thiệu để Đại hội XIII của Đảng lựa chọn theo đúng quy trình và thực sự dân chủ.

Nghiên cứu khoa học - cần được giải phóng cơ chế để bứt phá

[VOV2] - Trong hoạt động đầu tư, phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ hiện nay, nỗi sợ hãi căn bệnh lãng phí kinh niên đang khiến chúng ta nhầm lẫn giữa rủi ro với lãng phí, giữa mạo hiểm có mục đích với mất tiền đầu tư kiểu “rải mành mành”...

Quốc hội Việt Nam phát huy vai trò lập hiến, lập pháp, giám sát

[VOV2] - 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.