Chuẩn bị cho một năm 2023 đầy khó khăn

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung
author Thanh Hương

[VOV2] - Năm 2023 và những năm tới, việc hình thành một thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại, bền vững và mang yếu tố hội nhập phải đi cùng với xây dựng và phát triển một hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững.

Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -

Chuẩn bị cho một năm 2023 đầy khó khăn

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung
author Thanh Hương

[VOV2] - Năm 2023 và những năm tới, việc hình thành một thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại, bền vững và mang yếu tố hội nhập phải đi cùng với xây dựng và phát triển một hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững.

Chương trình hôm nay

Giờ phát sóng Chương trình
04h45-05h05 Quốc ca, Thể dục
05h05-05h15 Chương trình Đệm
05h15-05h30 Đàn bà 30+
05h30-05h55 Cùng bạn sống khỏe
05h55-06h00 Quảng cáo VOVAMS
06h00-06h30 Hành trình sáng tạo (VOV6)
06h30-06h40 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
06h40-06h50 Cầm tay chỉ luật
06h50-07h00 Chuyến đi kỳ thú
07h00-07h15 Quảng cáo VOVAMS
07h15-07h30 Nhịp sống Văn hóa
07h30-08h00 Vì trẻ em
08h00-08h30 Trang văn nghệ chủ nhật (VOV6)
08h30-09h00 Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam (VOV4)
09h00-09h05 Quảng cáo VOVAMS
09h05-10h00 Ca nhạc (VOV3)
10h00-10h45 Cửa sổ tình yêu
10h45-11h00 Văn nghệ thiếu nhi (VOV6)
11h00-11h25 Tư vấn chế độ chính sách
11h25-11h30 Quảng cáo VOVAMS
11h30-12h00 Mỗi tuần một nhân vật
12h00-12h05 Chương trình Đệm
12h05-12h15 Chuyến đi kỳ thú
12h15-12h30 Sắc màu dân tộc Việt Nam (VOV4)
12h30-12h35 Sự kiện Thể thao
12h35-13h00 Ca nhạc (VOV3)
13h00-13h25 Đọc truyện dài kỳ (VOV6)
13h25-13h30 Quảng cáo VOVAMS
13h30-14h00 Vì trẻ em
14h00-14h30 Hành trình sáng tạo (VOV6)
14h30-15h00 Diễn đàn VOV2
15h00-15h05 Quảng cáo VOVAMS
15h05-15h25 Ca nhạc (VOV3)
15h25-15h30 Quảng cáo VOVAMS
15h30-15h55 Tư vấn chế độ chính sách
15h55-16h00 Quảng cáo VOVAMS
16h00-16h05 VOV2 - Sóng mở
16h05-16h15 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
16h15-16h30 Sắc màu dân tộc Việt Nam (VOV4)
16h30-17h00 Câu chuyện Văn hóa
17h00-17h30 Thể thao 7 ngày
17h30-17h55 Quảng cáo VOVAMS
17h55-18h00 Chương trình Đệm
18h00-18h15 VOV kết nối
18h15-18h30 Văn nghệ thiếu nhi (VOV6)
18h30-19h00 Trang văn nghệ chủ nhật (VOV6)
19h00-19h25 Đọc truyện dài kỳ (VOV6)
19h25-19h30 Quảng cáo VOVAMS
19h30-20h00 Tôi và Tôi (VOV6)
20h00-20h30 Ca nhạc (VOV3)
20h30-21h00 Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam (VOV4)
21h00-21h30 Mỗi tuần một nhân vật
21h30-22h00 Tiếng thơ (VOV6)
22h00-22h30 Bạn hãy nói với chúng tôi
22h30-23h15 Cửa sổ tình yêu
23h15-23h58 Ca nhạc (VOV3)
23h58-24h00 Chương trình Đệm

Chương trình hôm nay

Giờ phát sóng Chương trình
04h45-05h05 Quốc ca, Thể dục
05h05-05h15 Chương trình Đệm
05h15-05h30 Đàn bà 30+
05h30-05h55 Cùng bạn sống khỏe
05h55-06h00 Quảng cáo VOVAMS
06h00-06h30 Hành trình sáng tạo (VOV6)
06h30-06h40 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
06h40-06h50 Cầm tay chỉ luật
06h50-07h00 Chuyến đi kỳ thú
07h00-07h15 Quảng cáo VOVAMS
07h15-07h30 Nhịp sống Văn hóa
07h30-08h00 Vì trẻ em
08h00-08h30 Trang văn nghệ chủ nhật (VOV6)
08h30-09h00 Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam (VOV4)
09h00-09h05 Quảng cáo VOVAMS
09h05-10h00 Ca nhạc (VOV3)
10h00-10h45 Cửa sổ tình yêu
10h45-11h00 Văn nghệ thiếu nhi (VOV6)
11h00-11h25 Tư vấn chế độ chính sách
11h25-11h30 Quảng cáo VOVAMS
11h30-12h00 Mỗi tuần một nhân vật
12h00-12h05 Chương trình Đệm
12h05-12h15 Chuyến đi kỳ thú
12h15-12h30 Sắc màu dân tộc Việt Nam (VOV4)
12h30-12h35 Sự kiện Thể thao
12h35-13h00 Ca nhạc (VOV3)
13h00-13h25 Đọc truyện dài kỳ (VOV6)
13h25-13h30 Quảng cáo VOVAMS
13h30-14h00 Vì trẻ em
14h00-14h30 Hành trình sáng tạo (VOV6)
14h30-15h00 Diễn đàn VOV2
15h00-15h05 Quảng cáo VOVAMS
15h05-15h25 Ca nhạc (VOV3)
15h25-15h30 Quảng cáo VOVAMS
15h30-15h55 Tư vấn chế độ chính sách
15h55-16h00 Quảng cáo VOVAMS
16h00-16h05 VOV2 - Sóng mở
16h05-16h15 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
16h15-16h30 Sắc màu dân tộc Việt Nam (VOV4)
16h30-17h00 Câu chuyện Văn hóa
17h00-17h30 Thể thao 7 ngày
17h30-17h55 Quảng cáo VOVAMS
17h55-18h00 Chương trình Đệm
18h00-18h15 VOV kết nối
18h15-18h30 Văn nghệ thiếu nhi (VOV6)
18h30-19h00 Trang văn nghệ chủ nhật (VOV6)
19h00-19h25 Đọc truyện dài kỳ (VOV6)
19h25-19h30 Quảng cáo VOVAMS
19h30-20h00 Tôi và Tôi (VOV6)
20h00-20h30 Ca nhạc (VOV3)
20h30-21h00 Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam (VOV4)
21h00-21h30 Mỗi tuần một nhân vật
21h30-22h00 Tiếng thơ (VOV6)
22h00-22h30 Bạn hãy nói với chúng tôi
22h30-23h15 Cửa sổ tình yêu
23h15-23h58 Ca nhạc (VOV3)
23h58-24h00 Chương trình Đệm