11/01/2024

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 48

[VOV2] - Tiếng Trung Quốc - Bài tổng kết

[VOV2] - Tiếng Trung Quốc - Bài tổng kết

14/04/2024

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 8

[VOV2] - Bài 8 - Các món ăn vùng Hồ Nam

[VOV2] - Bài 8 - Các món ăn vùng Hồ Nam

04/01/2024

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 47

[VOV2] - Bài 47 - Kể chuyện cười (tiếp theo)

[VOV2] - Bài 47 - Kể chuyện cười (tiếp theo)

31/12/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 46

[VOV2] - Bài 46 - Kể chuyện cười

[VOV2] - Bài 46 - Kể chuyện cười

20/12/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 45

[VOV2] - Bài 45 - Đi du lịch Trung Quốc

[VOV2] - Bài 45 - Đi du lịch Trung Quốc

17/12/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 44

[VOV2] - Bài 44 - Phương pháp học tiếng Trung Quốc

[VOV2] - Bài 44 - Phương pháp học tiếng Trung Quốc

02/12/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 43

[VOV2] - Bài 43 - Phong tục tập quán của người Trung Quốc

[VOV2] - Bài 43 - Phong tục tập quán của người Trung Quốc

16/11/2023
04/11/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 40

[VOV2] - Bài 40 - Đến thăm nhà bạn

[VOV2] - Bài 40 - Đến thăm nhà bạn