[VOV2] - Bài 26 - Thói quen ăn uống của người Pháp

[VOV2] - Bài 25 - Ngày Quốc khánh Pháp

Chào nước Pháp – Bài 24

[VOV2] - Bài 24: Mạng Internet

Chào nước Pháp – Bài 23

[VOV2] - Bài 23 - Ngân hàng ở Pháp

[VOV2] - Bài 22 - Tổ chức hành chính

[VOV2] - Bài 21 - Ô nhiễm không khí

[VOV2] - Bài 20 - Thuốc lá

[VOV2] - Bài 19 - Bạo lực gia đình

Mới cập nhật

Chào nước Pháp – Bài 18

[VOV2] - Bài 18 - Thanh thiếu niên phạm tội

[VOV2] - Bài 18 - Thanh thiếu niên phạm tội

Chào nước Pháp – Bài 16

[VOV2] - Bài 16 - Cuộc chiến chống lại bệnh béo phì

[VOV2] - Bài 16 - Cuộc chiến chống lại bệnh béo phì

Chào nước Pháp – Bài 15

[VOV2] - Bài 15 - Đời sống âm nhạc của người Pháp

[VOV2] - Bài 15 - Đời sống âm nhạc của người Pháp

Chào nước Pháp – Bài 14

[VOV2] - Bài 14 - Hoạt động thể thao

[VOV2] - Bài 14 - Hoạt động thể thao

Chào nước Pháp – Bài 13

[VOV2] - Bài 13 - Ngày của ông bà

[VOV2] - Bài 13 - Ngày của ông bà

Chào nước Pháp – Bài 12

[VOV2] - Bài 12 - Nước Pháp - điểm đến đầu tiên

[VOV2] - Bài 12 - Nước Pháp - điểm đến đầu tiên

Chào nước Pháp – Bài 11

[VOV2] - Bài 11 - Đi lại ở Pháp

[VOV2] - Bài 11 - Đi lại ở Pháp

Chào nước Pháp – Bài 10

[VOV2] - Bài 10: Nhà ở

[VOV2] - Bài 10: Nhà ở

Chào nước Pháp – Bài 9

[VOV2] - Bài 9 - Chi tiêu của người Pháp

[VOV2] - Bài 9 - Chi tiêu của người Pháp

Chào nước Pháp – Bài 8

[VOV2] - Bài 8 - Nền công nghiệp Pháp

[VOV2] - Bài 8 - Nền công nghiệp Pháp