Mới cập nhật

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 23

[VOV2] - Bài 23: Khiêm tốn khi nhận được lời khen

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 24

[VOV2] - Bài 24: Sắp xếp tài liệu

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 22

[VOV2] - Bài 22: Được khen vì hoàn thành tốt công việc

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 21

[VOV2] - Bài 21: Cấm sử dụng điện thoại vào việc riêng

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 20

[VOV2] - Bài 20: Từ chối tham dự hội thao

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 17

[VOV2] - Bài 17: Mời dự tiệc đón chào người mới

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 18

[VOV2] - Bài 18: Đề nghị cho chỉ thị

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 16

[VOV2] - Bài 16: Hướng dẫn khách đi thang máy

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 15

[VOV2] - Bài 15: Gọi điện yêu cầu đối tác trả tiền nợ cho công ty theo cam kết