[VOV2] - Bài 20 - Hỏi tuổi

[VOV2] - Bài 19 - Bài ôn tập số 3

Tiếng Nhật cho trẻ em: Bài 16

[VOV2] - Bài 16 - Bây giờ là mấy giờ ?

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 18

[VOV2] - Bài 18 - Lễ hội là vào thứ mấy?

[VOV2] - Bài 17 - Hôm nay là thứ mấy?

[VOV2] - Bài 15 - Nói về sở thích (phần 3)

[VOV2] - Bài 14 - Nói về sở thích (phần 2)

[VOV2] - Bài 13 - Nói về sở thích (phần 1)

Mới cập nhật

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 12

[VOV2] - Bài 12 - Bài ôn tập số 2

[VOV2] - Bài 12 - Bài ôn tập số 2

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 11

[VOV2] - Bài 11 - Lời mời và cảm ơn trong bữa ăn

[VOV2] - Bài 11 - Lời mời và cảm ơn trong bữa ăn

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 10

[VOV2] - Bài 10 - Xin lỗi vì đã làm vỡ lọ hoa

[VOV2] - Bài 10 - Xin lỗi vì đã làm vỡ lọ hoa

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 9

[VOV2] - Bài 9 - Cách nói cảm ơn khi ai được ai đó chúc mừng nhân việc gì đó

[VOV2] - Bài 9 - Cách nói cảm ơn khi ai được ai đó chúc mừng nhân việc gì đó

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 8

[VOV2] - Bài 8 - Cách trả lời khi bạn hỏi không đúng tên mình

[VOV2] - Bài 8 - Cách trả lời khi bạn hỏi không đúng tên mình

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 7

[VOV2] - Bài 7 - Hỏi lại khi không nhớ chính xác tên bạn là gì

[VOV2] - Bài 7 - Hỏi lại khi không nhớ chính xác tên bạn là gì

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 6

[VOV2] - Bài 6 - Bài ôn tập số 1

[VOV2] - Bài 6 - Bài ôn tập số 1

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 5

[VOV2] - Bài 5 - Hỏi và trả lời về quốc tịch

[VOV2] - Bài 5 - Hỏi và trả lời về quốc tịch

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 4

[VOV2] - Bài 4 - Hỏi và trả lời về tên

[VOV2] - Bài 4 - Hỏi và trả lời về tên

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 3

[VOV2] - Bài 3 - Giới thiệu về tên

[VOV2] - Bài 3 - Giới thiệu về tên