[VOV2] - Bài 50: Tạm biệt nước Nhật

[VOV2] - Bài 49: Chuẩn bị hành lý

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 48

[VOV2] - Bài 48: Tại buổi tiệc chia tay

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 47

[VOV2] - Bài 47: Trả lễ sau khi nhận được quà

[VOV2] - Bài 45: Đi mua sắm (phần 2)

[VOV2] - Bài 46: Khen bạn

[VOV2] - Bài 43: Mời bạn đi xem phim

[VOV2] - Bài 44: Đi mua sắm, mua máy ảnh

Mới cập nhật

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 51

[VOV2] - Bài 51 - Chia tay người bạn Nhật

[VOV2] - Bài 51 - Chia tay người bạn Nhật

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 50

[VOV2] - Bài 50 - Nói chuyện về đám cưới ở Việt Nam (Phần 3)

[VOV2] - Bài 50 - Nói chuyện về đám cưới ở Việt Nam (Phần 3)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 49

[VOV2] - Bài 49 - Nói chuyện về đám cưới ở Việt Nam (Phần 2)

[VOV2] - Bài 49 - Nói chuyện về đám cưới ở Việt Nam (Phần 2)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 47

[VOV2] - Bài 47: Đi ăn tối tại nhầ hàng ăn Nhật Bản (phần 3)

[VOV2] - Bài 47: Đi ăn tối tại nhầ hàng ăn Nhật Bản (phần 3)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 45

[VOV2] - Bài 45: Đi ăn tối tại nhà hàng ăn Nhật Bản (phần 1)

[VOV2] - Bài 45: Đi ăn tối tại nhà hàng ăn Nhật Bản (phần 1)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 44

[VOV2] - Bài 44: Nói chuyện về văn hóa ẩm thực Nhật Bản (Phần 3)

[VOV2] - Bài 44: Nói chuyện về văn hóa ẩm thực Nhật Bản (Phần 3)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 43

[VOV2] - Bài 43: Nói chuyện về văn hóa ẩm thực Nhật Bản (Phần 2)

[VOV2] - Bài 43: Nói chuyện về văn hóa ẩm thực Nhật Bản (Phần 2)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 42

[VOV2] - Bài 42: Nói chuyện về văn hóa ẩm thực Nhật Bản (Phần 1)

[VOV2] - Bài 42: Nói chuyện về văn hóa ẩm thực Nhật Bản (Phần 1)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 41

[VOV2] - Bài 41: Nói chuyện về bữa ăn trưa

[VOV2] - Bài 41: Nói chuyện về bữa ăn trưa