Covid-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

[VOV2] - Bộ Y tế vừa bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/4/2023. Bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh do người lao động phải tiếp xúc với virus SarS-CoV-2 có trong môi trường làm việc.
Hà Ly