Kinh doanh dịch vụ Airbnb – nỗ lực thay đổi để phát triển

Thứ hai, 23:01, 02/05/2022
[VOV2] - Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực của thế giới, nhưng có lẽ một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là du lịch và lưu trú mà AIRBNB (nền tảng kết nối cho thuê dịch vụ lưu trú) không phải là ngoại lệ.
VOV2