Người dân thả cá tiễn “ông Công ông Táo”

[VOV2] - Ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình thực hiện lễ thả cá chép tiễn “ông Công ông Táo” lên trời.
Quyết Thắng