Diễn đàn là dịp để các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối tiếp tục ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với Đảng, với công tác xây dựng Đảng, từ đó, tích cực và chủ động hơn trong tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mặt của công tác xây dựng Đảng cũng như việc thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Khối.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, với gần 90 nghìn đoàn viên, thanh niên đang học tập, lao động, công tác tại 56 cơ sở đoàn trực thuộc, trong những năm qua, tuổi trẻ Khối và các cấp bộ đoàn trực thuộc luôn nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình với Đảng và với công tác xây dựng Đảng.

Diễn đàn đã nhận được 40 tham luận và nhiều ý kiến trực tiếp tại diễn đàn. Đồng chí Trần Hữu Duy Minh (Đoàn Bộ Ngoại giao) cho rằng, đảng viên ở ngoài nước là nhánh không nhỏ của Đảng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. "Hiện nay số lượng đảng viên ở ngoài nước gần 11.000, trải rộng trên 130 quốc gia và vũng lãnh thổ trên thế giới. Đảng viên ở ngoài nước, chủ yếu ở các nước không cùng chế độ chính trị như nước ta, nhất là các nước phát triển, vì vậy dễ ảnh hưởng đến lập trường chính trị của đảng viên".

Để khắc phục các thách thức trong công tác xây dựng Đảng về chính trị đối với đảng viên ngoài nước, đại diện Đoàn Bộ ngoại giao cho rằng, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên ở ngoài nước. Trong đó, đáng lưu ý cần đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt là sinh hoạt đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị; có các khóa học về lý luận chính trị với hình thức trực tuyến hoặc đào tạo từ xa cho đảng viên ở ngoài nước...

Về vấn đề phát triển đảng viên, đại diện tổ chức Đoàn Viện Xã hội học đặt vấn đề về tình trạng nhiều thanh niên ngại vào Đảng, không phấn đấu rèn luyện để đứng trong hàng ngũ Đảng viên. Vì vậy, cần xây dựng gương đảng viên trong cộng đồng, đổi mới phương thức sinh hoạt để đoàn viên thanh niên thấy hấp dẫn.

Tại diễn đàn đã có nhiều ý kiến tranh luận về việc tác động của mạng xã hội đến nhận thức, lối sống và tư tưởng của đảng viên trẻ. Hầu hết các đảng viên trẻ đều sử dụng mạng xã hội để phục vụ công việc, thông tin tuyên truyền và làm hình ảnh cá nhân. Nhiều đảng viên đã dùng mạng xã hội để lan tỏa những điều tích cực, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống những luận điểm sai trái, không đúng sự thật, ảnh hưởng đến Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân.

Tuy nhiên, một số tổ chức Đoàn triển khai, quán triệt quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa thường xuyên nên nhiều Đảng viên trẻ chưa nắm và hiểu đầy đủ các quy định liên quan từ đó có nguy cơ vi phạm khi tham gia mạng xã hội.

Đại điện Đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam nêu ý kiến, cần thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm của đoàn viên thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; động viên khích lệ đoàn viên phát huy vai trò tích cực khi tham gia mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công việc; kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Thể , Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương hoạt động của tuổi trẻ Khối và trân trọng những ý kiến góp ý, những tham luận trong Diễn đàn. Đồng chí đề nghị: “Thứ nhất, những ý kiến bổ sung, góp ý về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ngày hôm nay của các đảng viên, đoàn viên trẻ Khối các cơ quan Trung ương cần được cô đọng, tập trung vào những kiến nghị về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn sắp tới, cần phải tập trung và cụ thể hóa. Từ đó góp ý cho Trung ương, Đại hội Đảng các cấp. Cấp ủy sẽ có cơ sở để xem xét, tiếp thu và chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn sắp tới. Thứ hai, những nội dung góp ý liên quan tới Điều lệ Đảng cần được nghiên cứu rõ ràng, cụ thể qua những giải pháp trong từng chương, từng nội dung và điều lệ để phục vụ tốt nhất cho công tác điều chỉnh Điều lệ Đảng sắp tới, phục vụ thiết thực cho báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng./.