[trực tiếp lúc 11h00 26/4] Bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm: Cơ chế nào đủ mạnh?

Thứ ba, 10:27, 25/04/2023
[VOV2] - Tháo gỡ nút thắt, khơi thông điểm nghẽn, cần một lá chắn pháp lý để bảo vệ đội ngũ cán bộ 6 dám, quyết liệt trong hành động, vì lợi ích quốc gia và dân tộc - Chương trình Diễn đàn VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 11h00 ngày 26/4.
Hồng Quyên, Thanh Hương, Minh Ngọc