[video] Quảng Ninh: Phòng chống mại dâm trong cơ sở kinh doanh có điều kiện

Thứ bảy, 06:30, 15/10/2022
[VOV2] - Quảng Ninh đã triển khai rất tốt công tác phòng chống mại dâm ở cơ sở, nhất là tuyên truyền trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, không để cơ sở lợi dụng hoạt động mại dâm.
Mỹ Trang, Minh Ngọc