[video] Tạo tiểu cảnh bằng công nghệ in 3D

Thứ bảy, 17:15, 25/03/2023
[VOV2] - Tốt nghiệp Đại học và có một công việc ổn định với thu nhập khá, Hoàng Anh Tuấn (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại quyết định cùng bạn khởi nghiệp, sáng tạo mô hình tiểu cảnh bằng công nghệ in 3D kết hợp đồ họa độc đáo.
Quyết Thắng