[video] Thành phố Hạ Long đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn

Thứ năm, 13:30, 06/10/2022
[VOV2] - Thời gian qua, TP. Hạ Long đã nghiêm túc triển khai nhiều giải pháp cụ thể góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.
Vân An, Minh Ngọc