[video] Thú vị với mô hình quét mã QR trên cây xanh

Thứ sáu, 16:58, 02/12/2022
[VOV2] - Những hàng cây xanh tại vườn Bách Thảo, Hà Nội đang được gắn QR Code cung cấp thông tin cơ bản về loài cây. Đây được coi là xu thế chuyển đổi số với việc quản lý cây bóng mát trên địa thủ đô.
Minh Ngọc