Bộ chuẩn mực Kế toán công Việt Nam (VPSAS) đầu tiên này tuân thủ đầy đủ theo các Chuẩn mực Kế toán công Quốc tế gồm 21 chuẩn mực sẽ được ban hành từ nay đến năm 2024. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trên chặng đường Việt Nam xây dựng khuôn khổ báo cáo tài chính tốt theo thông lệ quốc tế, song song với việc xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất toàn chính phủ.

Việc công bố các chuẩn mực kế toán công Việt Nam được đặt ra như là tất yếu khách quan xuất phát từ nhu cầu quản lý thống nhất về tài chính Nhà nước, yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam và việc kiểm tra giám sát hoạt động kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước. Thứ trưởng Bộ Tài Chính Tạ Anh Tuấn cho biết. “Đây chính là xu hướng, là việc làm cần thiết trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, tạo ra khuôn mẫu, mực thước quan trọng cho lĩnh vực kế toán Nhà nước, góp phần quản lý, quản trị ngày càng tốt hơn nền tài chính quốc gia ở cả tầm vĩ mô và vi mô.”

Việc ban hành và áp dụng các chuẩn mực VPSAS ở Việt Nam là cơ sở tin cậy để đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính công, tăng hiệu quả quá trình đưa ra quyết định và nâng cao trách nhiệm giải trình. Hoạt động này cũng hỗ trợ Việt Nam cải thiện việc đánh giá xếp hạng tín nhiệm cao hơn nhờ có kỷ luật tài chính tốt hơn qua đó giúp giảm chi phí đi vay.

Bà Steffi Stallmeister, Giám đốc Điều hành Hoạt động dự án, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khẳng định: “Đây là nỗ lực chung của các bên và chúng tôi đánh giá rất cao sự tin tưởng và mối quan hệ bền chặt mà chúng ta đã xây dựng với các đối tác để đạt được kết quả này. Với bước tiến lớn trong việc cải thiện công tác lập báo cáo tài chính khu vực công, uy tín của chính phủ cùng với niềm tin và sự tin tưởng của công chúng đối với công tác quản lý tài chính công sẽ được nâng cao rõ rệt”.

Quá trình xây dựng các chuẩn mực VPSAS đợt đầu tiên được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Tư vấn và Phân tích Quản lý Tài chính Công do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ và Bộ Các vấn đề toàn cầu của Canada đồng tài trợ và ủy thác qua Ngân hàng Thế giới. Mục tiêu tổng thể của chương trình là hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cải cách trong lĩnh vực quản lý tài chính công ở cấp quốc gia và cấp địa phương. Ông Werner Gruber, Trưởng Bộ phận Hợp tác Quốc tế của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ, Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam cho biết, “Việc áp dụng các Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam là mốc quan trọng trong các nỗ lực của Chương trình Quản lý Tài chính công hướng tới cải thiện hiệu quả chi tiêu công và tăng cường quản lý nguồn lực công để hướng tới phát triển bao trùm và bền vững.”

Chương trình này sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính xây dựng và ban hành các chuẩn mực VPSAS các đợt tiếp theo và giám sát quá trình triển khai cũng như áp dụng các chuẩn mực kế toán đã ban hành.

Hiện nay, có hơn 40 quốc gia đã áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Công Quốc tế IPSAS và nhiều quốc gia trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Philippines, và Singapore đã ban hành các chuẩn mực kế toán công tuân theo IPSAS.