VOV2 giành giải B Giải Báo chí Quốc gia năm 2021

[VOV2] - 5 tác phẩm của VOV đã được vinh danh tại lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 gồm: 2 giải A, 2 giải B, và 1 giải C. Tác phẩm “Cuộc chiến của những điều chưa từng” của VOV2 giành giải B.
Quyết Thắng