Ngày 10/6/2023, Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng một số trường đại học, học viện tổ chức đợt 1 kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2023.

Trong đợt thi thứ nhất, số thí sinh đăng ký dự thi là 7310, số thí sinh dự thi là 6967. Thống kê theo kết quả thi đợt 1 vừa qua, điểm cao nhất là 96,49/100, điểm thấp nhất 20,97.

Có 6 thí sinh đạt trên 90 điểm, 38 thí sinh đạt trên 80 điểm. Tỷ lệ thí sinh đạt trên 70 điểm khoảng 4,6%, đạt trên 60 điểm gần 24% và đạt trên 50 điểm chiếm 65,8%.

Tiếp sau đợt 1, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức thi đợt 2 vào ngày 17/6/2023 và tiếp tục tổ chức đợt thi thứ ba vào ngày 8/7/2023.

Đến thời điểm này đã có 32 trường đại học, học viện công bố sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. 2 đợt thi đánh giá tư duy năm 2023 đã được tổ chức tại 9 cụm thi: Hà Nội (10 trường đại học, học viện); Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng.