Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của các trường trung học phổ thông tư thục, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Theo đó, có 85 trường THPT tư thục được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024-2025.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 cho các trường tư thục trên địa bàn Hà Nội như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng giao cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển mới 11.540 học viên.

Sở đề nghị Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tư thục, Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định.