Đừng thờ ơ với bạo lực học đường!

Thứ tư, 14:39, 08/12/2021
[VOV2] - Bạo lực học đường diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục, bạo lực kinh tế, bạo lực qua mạng. Tất cả các hình thức bạo lực học đường đều để lại hậu quả nguy hiểm.
Trần Bá Duy, Minh Ngọc