Hiệu quả đồng bộ phòng chống bạo lực học đường ở Quảng Ninh

Thứ hai, 12:22, 29/11/2021
[VOV2] - Quảng Ninh là địa phương sớm xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng xử học đường. Cùng với đó là những giải pháp từ mỗi nhà trường, mỗi giáo viên nhằm xây dựng nhà trường an toàn, lành mạnh, giảm thiểu đến chấm dứt bạo lực học đường.
Trần Ý Dịu, Minh Ngọc