Sáng 10/7, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2024 cho 17 tân tiến sĩ và 266 tân thạc sĩ.

Sau khi chúc mừng 17 tân tiến sĩ Quản lý công và 266 tân thạc sĩ thuộc các ngành: Quản lý công; Tài chính - Ngân hàng; Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Quản lý kinh tế; Chính sách công PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia mong muốn các tân tiến sĩ, thạc sĩ cần phải tiếp tục phấn đấu là có những đóng góp cụ thể cho sự nghiệp phát triển đất nước, cho mục tiêu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài, đóng góp vào sự nghiệp khoa học của ngành, lĩnh vực chuyên môn mình đang theo đuổi.

Ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng, đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia có nhiều nét đặc biệt. Bởi học viên của học viện không chỉ là những người mong muốn trở thành các nhà khoa học mà không ít trong số đó là những cán bộ, công chức, viên chức, những người muốn nâng cao kiến thức chuyên sâu để thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ với chất lượng cao hơn, nâng cao chiều sâu tri thức trong công tác tham mưu, trong công tác lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ của Học viện ở khía cạnh này góp phần tạo nguồn, nâng cao chất lượng nhân lực cho nền công vụ, cho hệ thống chính trị trong dài hạn. Chính vì tính chất đặc biệt này, ông Cường đề nghị học viện cần ý thức rõ ràng, đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đào tạo.

Cụ thể, học viện cần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ. Bên cạnh đó, cần phải đảm bảo quy trình đào tạo đúng quy định, khoa học, chặt chẽ, nghiêm túc.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường cũng đề nghị mỗi tân tiến sĩ, tân thạc sĩ tiếp tục giữ vững niềm say mê nghiên cứu khoa học, vận dụng tri thức vào thực tiễn công việc, đổi mới phương pháp làm việc, luôn trăn trở vì sự nghiệp chung, trở thành cán bộ ưu tú về trí tuệ và đạo đức, góp phần nâng cao hiệu quả của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

Thứ trưởng mong các tân tiến sĩ, thạc sĩ dù ở cương vị nào cũng luôn cố gắng, nỗ lực, phát huy tài năng, sức sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước.