Ngày 25/08, Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí năm 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên.

Cụ thể mức học phí năm 2023-2024 không tăng mà giữ bằng mức của năm học 2022-2023.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng ban hành Nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, học sinh THPT và giáo dục thường xuyên năm học 2023-2024.

Mức hỗ trợ này cho các đối tượng trong và ngoài công lập, áp dụng hỗ trợ theo số tháng học tập thực tế tại cơ sở giáo dục theo quy định, tối đa không quá 9 tháng.

Theo các quy định về hỗ trợ học phí hiện nay, ước tính trong năm học 2023-2024, kinh phí hỗ trợ học phí cho trẻ 5 tuổi và học sinh THCS gần 190 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ 3-4 tuổi, học sinh THPT và học viên tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên hơn 137 tỷ đồng. Tổng kinh phí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự kiến hỗ trợ học phí trên toàn tỉnh gần 327 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 7/2022, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra nghị quyết hỗ trợ 100% học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, trẻ mầm non 5 tuổi được hưởng từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2023 - 2024, học sinh THCS được hưởng từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2024 - 2025. Ngân sách tỉnh sẽ chi hơn 568 tỷ đồng cho cả giai đoạn 2022 - 2025.