[ảnh] Hà Nội: Đường phố trang hoàng rực rỡ dịp lễ 30/4 và 1/5

[VOV2] - Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 69 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cờ hoa, biểu ngữ, áp phích chào mừng được trang hoàng trên nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội.

Quyết Thắng