Ngày thứ 3, không khí Hà Nội tiếp tục ô nhiễm nặng

[VOV2] - Trong 3 ngày gần đây, Hà Nội vẫn có mức độ ô nhiễm không khí đứng đầu thế giới, chỉ số AQI ở mức rất xấu.

Quyết Thắng