Voi ở vườn thú Hà Nội được chăm sóc như thế nào?

[VOV2] - Vườn thú Hà Nội có 2 cá thể voi được chăm sóc, bảo tồn, phục vụ nhân dân đến tham quan.
Minh Ngọc