Từ khóa tìm kiếm: Sóc Trăng

Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau: Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 luôn hiện hữu

[VOV2] - Đây là những tỉnh không có biên giới đường bộ, tuy nhiên, đường bờ biển dài tiếp giáp nhiều vùng biển, ngư trường khai thác của các Quốc gia trong khu vực nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các tỉnh luôn hiện hữu.

[VOV2] - Đây là những tỉnh không có biên giới đường bộ, tuy nhiên, đường bờ biển dài tiếp giáp nhiều vùng biển, ngư trường khai thác của các Quốc gia trong khu vực nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các tỉnh luôn hiện hữu.