Từ khóa tìm kiếm: Thảo luận với đối tác

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 45

[VOV2] - Bài 45: Thảo luận với đối tác trước khi ký hợp đồng

[VOV2] - Bài 45: Thảo luận với đối tác trước khi ký hợp đồng