Từ khóa tìm kiếm: cựu ngoại trưởng Mỹ

Lý do cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thọ 100 tuổi

[VOV2] - Các chuyên gia cho biết, cựu ngoại trưởng Henry Kissinger sống thọ là do làm việc không ngừng nghỉ, kết nối xã hội thường xuyên và gene di truyền.

[VOV2] - Các chuyên gia cho biết, cựu ngoại trưởng Henry Kissinger sống thọ là do làm việc không ngừng nghỉ, kết nối xã hội thường xuyên và gene di truyền.