Từ khóa tìm kiếm: nghiện điện live stream

Người già "nghiện" livestream

[VOV2] - Sự phát triển của Internet không chỉ lôi cuốn người trẻ tham gia các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, zalo, Instagram… mà còn có sức hấp dẫn đặc biệt với người cao tuổi.

[VOV2] - Sự phát triển của Internet không chỉ lôi cuốn người trẻ tham gia các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, zalo, Instagram… mà còn có sức hấp dẫn đặc biệt với người cao tuổi.