Từ khóa tìm kiếm: nhà Lý

Thái sư Đào Cam Mộc: Bậc khai quốc công thần nhà Lý

[VOV2] - Ngoài công lớn trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, thái sư Đào Cam Mộc còn giúp Lý Công Uẩn xây dựng cơ nghiệp nhà Lý buổi ban đầu. Ông cũng chính là người đóng góp ý tưởng và công sức khi Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

[VOV2] - Ngoài công lớn trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, thái sư Đào Cam Mộc còn giúp Lý Công Uẩn xây dựng cơ nghiệp nhà Lý buổi ban đầu. Ông cũng chính là người đóng góp ý tưởng và công sức khi Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

Dời đô từ Hoa Lư về Đại La: Tầm nhìn chiến lược của vua Lý Thái Tổ

[VOV2] - Việc dời đô từ Hoa Lư về Đại La đã tôn thêm những đóng góp của Lý Thái Tổ trong lịch sử dân tộc. Điều này cũng thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của vị vua đầu triều Lý, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của Đại Việt.

[VOV2] - Việc dời đô từ Hoa Lư về Đại La đã tôn thêm những đóng góp của Lý Thái Tổ trong lịch sử dân tộc. Điều này cũng thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của vị vua đầu triều Lý, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của Đại Việt.

Đền bà Tấm - nơi gắn liền tên tuổi Hoàng Thái hậu Ỷ Lan

[VOV2] - Đền thờ Hoàng Thái hậu Ỷ Lan ở xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội còn được gọi là đền bà Tấm được xây dựng vào năm 1115, gắn liền với tên tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của bà. Bà là phi tần của Vua Lý Thánh Tông và là mẹ của vua Lý Nhân Tông.

[VOV2] - Đền thờ Hoàng Thái hậu Ỷ Lan ở xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội còn được gọi là đền bà Tấm được xây dựng vào năm 1115, gắn liền với tên tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của bà. Bà là phi tần của Vua Lý Thánh Tông và là mẹ của vua Lý Nhân Tông.