Từ khóa tìm kiếm: trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Cháy nổ xảy ra - ai phải bồi thường thiệt hại?

[VOV2] - Thời tiết nắng nóng, không khí hanh khô rất dễ dẫn đến những vụ cháy nổ. Nhiều người ở các khu chung cư lo lắng là khi xảy ra cháy nổ thì trách nhiệm thuộc về ai? Việc bồi thường thiệt hại như thế nào?

[VOV2] - Thời tiết nắng nóng, không khí hanh khô rất dễ dẫn đến những vụ cháy nổ. Nhiều người ở các khu chung cư lo lắng là khi xảy ra cháy nổ thì trách nhiệm thuộc về ai? Việc bồi thường thiệt hại như thế nào?