Từ khóa tìm kiếm: tò he

Giữ nghề tò he, giữ nếp nhà

[VOV2] - Hơn 45 năm làm tò he, nghệ nhân Lê Văn Trùy (60 tuổi) nếm đủ những đắng cay, ngọt bùi. Ông xem giữ nghề tò he là giữ một phần hồn dân tộc, văn hóa mà cha ông trao truyền.

[VOV2] - Hơn 45 năm làm tò he, nghệ nhân Lê Văn Trùy (60 tuổi) nếm đủ những đắng cay, ngọt bùi. Ông xem giữ nghề tò he là giữ một phần hồn dân tộc, văn hóa mà cha ông trao truyền.

Con giống bột: Nét đẹp dịp Trung thu

[VOV2] - Bằng nỗ lực tự thân, 2 nghệ nhân Trịnh Bách và Đặng Văn Hậu đang từng bước khôi phục lại cách làm con giống bột, một món đồ chơi gắn liền với dịp Trung thu.

[VOV2] - Bằng nỗ lực tự thân, 2 nghệ nhân Trịnh Bách và Đặng Văn Hậu đang từng bước khôi phục lại cách làm con giống bột, một món đồ chơi gắn liền với dịp Trung thu.