Từ khóa tìm kiếm: tỷ lệ học đại học

Cần cấp bách nâng cao tỷ lệ học đại học ở Tây Nguyên

[VOV2] - Tây Nguyên là khu vực có tỷ lệ người dân theo học bậc đại học thấp nhất cả nước. Do vậy, nâng cao tỷ lệ người đi học đại học để có nguồn nhân lực chất lượng cao ở Tây Nguyên là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

[VOV2] - Tây Nguyên là khu vực có tỷ lệ người dân theo học bậc đại học thấp nhất cả nước. Do vậy, nâng cao tỷ lệ người đi học đại học để có nguồn nhân lực chất lượng cao ở Tây Nguyên là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.