Từ khóa tìm kiếm: đường dây vận chuyển ma túy

Phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Đức về Việt Nam

[VOV2] - Một số đối tượng người Việt cư trú tại các nước châu Âu đã lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa từ các doanh nghiệp LOGISTIC để vận chuyển ma túy qua đường hàng không, bưu điện từ Đức về Việt Nam tiêu thụ.

[VOV2] - Một số đối tượng người Việt cư trú tại các nước châu Âu đã lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa từ các doanh nghiệp LOGISTIC để vận chuyển ma túy qua đường hàng không, bưu điện từ Đức về Việt Nam tiêu thụ.