Từ khóa tìm kiếm: áp đặt

Nếu áp đặt sẽ không thể tạo được cảm hứng cho học sinh học môn Ngữ văn

[VOV2] - Việc bị lệ thuộc vào các bài văn mẫu, sự áp đặt quan điểm, định kiến cứng nhắc sẽ làm "thui chột" cảm hứng sáng tạo, niềm yêu thích văn chương và ảnh hưởng xấu tới việc dạy và học môn Ngữ văn. Cần đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá môn học này.

[VOV2] - Việc bị lệ thuộc vào các bài văn mẫu, sự áp đặt quan điểm, định kiến cứng nhắc sẽ làm "thui chột" cảm hứng sáng tạo, niềm yêu thích văn chương và ảnh hưởng xấu tới việc dạy và học môn Ngữ văn. Cần đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá môn học này.