Từ khóa tìm kiếm: Bà lão U100; đi xuyên Việt; đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng; phòng tranh Lotus; TPHCM; hồi ký Gánh gánh gồng gồng

Bà lão U100 lần thứ 22 đi xuyên Việt

[VOV2] - "Tôi đang ấp ủ kế hoạch viết sách "Ai bảo đi làm phim là khổ"?, sách "Sắc màu không biên giới" và tổ chức chuyến triển lãm tranh cuối cùng vào tháng 9/2023 tại Canada" - Đạo diễn U100 tâm sự.

[VOV2] - "Tôi đang ấp ủ kế hoạch viết sách "Ai bảo đi làm phim là khổ"?, sách "Sắc màu không biên giới" và tổ chức chuyến triển lãm tranh cuối cùng vào tháng 9/2023 tại Canada" - Đạo diễn U100 tâm sự.