Từ khóa tìm kiếm: Ban chỉ đạo quốc gia thi tốt nghiệp thpt

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: “Không để bị động trong mọi tình huống”

[VOV2] - Sáng 20/5, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tổ chức cuộc họp lần thứ nhất.