Từ khóa tìm kiếm: bạn nói với chúng tôi

Bên tình - Bên nghĩa

[VOV2] - Đang hạnh phúc, yên ổn bên chồng con, người phụ nữ ấy lại phải lòng một người đàn ông khác. Kìm giữ tình cảm để tiếp tục sống với chồng hay chạy theo tiếng gọi của con tim?

[VOV2] - Đang hạnh phúc, yên ổn bên chồng con, người phụ nữ ấy lại phải lòng một người đàn ông khác. Kìm giữ tình cảm để tiếp tục sống với chồng hay chạy theo tiếng gọi của con tim?