Từ khóa tìm kiếm: bệnh viện tuyến trung ương

Quản lý bệnh viện công ra sao chứ không phải cấp nào quản lý

[VOV2] - Vấn đề cấp bách cần đặt ra và giải quyết hiện nay không phải là cấp nào (Bộ Y tế hay TP Hà Nội) quản lý bệnh viện tuyến trung ương mà là quản lý như thế nào để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động?

[VOV2] - Vấn đề cấp bách cần đặt ra và giải quyết hiện nay không phải là cấp nào (Bộ Y tế hay TP Hà Nội) quản lý bệnh viện tuyến trung ương mà là quản lý như thế nào để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động?

Nước ta ghi nhận 5 ổ dịch Covid -19 lớn trong 10 ngày

[VOV2] - Từ ngày 27/4 đến nay, nước ta ghi nhận 256 ca mắc Covid-19 trong nước. Lần trở lại này, Covid-19 đồng loạt xuất hiện ở nhiều địa phương, đặc biệt, 2 bệnh viện tuyến trung ương là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ và Bệnh viện K.

[VOV2] - Từ ngày 27/4 đến nay, nước ta ghi nhận 256 ca mắc Covid-19 trong nước. Lần trở lại này, Covid-19 đồng loạt xuất hiện ở nhiều địa phương, đặc biệt, 2 bệnh viện tuyến trung ương là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ và Bệnh viện K.