Từ khóa tìm kiếm: chế độ tử tuất

Điều kiện để vợ hưởng tiền tuất hàng tháng khi chồng là thương binh mất

[VOV2] - Chồng là thương binh chết khi vợ mới hơn 40 tuổi. Nay vợ đã 75 tuổi thì có được hưởng chế độ tuất của chồng hay không?