Từ khóa tìm kiếm: chết đuối

Bộ Công an khuyến cáo các kỹ năng chống đuối nước

[VOV2] - Tuỳ vào tình hình thực tế và năng lực của mỗi cá nhân mà có phương pháp, biện pháp cứu người bị đuối nước sao cho phù hợp.

[VOV2] - Tuỳ vào tình hình thực tế và năng lực của mỗi cá nhân mà có phương pháp, biện pháp cứu người bị đuối nước sao cho phù hợp.

Khái niệm “đuối nước” và “chết đuối” có đồng nghĩa hay không?

[VOV2] - Cụm từ “đuối nước” và “chết đuối” có cùng nghĩa hay không? Từ “phong thành” có nghĩa gốc ra sao? PGS.TS Phạm Văn Tình giải thích về những từ ngữ này.

[VOV2] - Cụm từ “đuối nước” và “chết đuối” có cùng nghĩa hay không? Từ “phong thành” có nghĩa gốc ra sao? PGS.TS Phạm Văn Tình giải thích về những từ ngữ này.