Từ khóa tìm kiếm: chính sách văn hóa triều Nguyễn

Những nét đặc sắc trong chính sách văn hóa triều Nguyễn

[VOV2] - Trong những năm trị vì các vị hoàng đế triều Nguyễn từ Gia Long đến Tự Đức đều rất quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, tạo lập những thành tựu về nghệ thuật, kiến trúc, âm nhạc.

[VOV2] - Trong những năm trị vì các vị hoàng đế triều Nguyễn từ Gia Long đến Tự Đức đều rất quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, tạo lập những thành tựu về nghệ thuật, kiến trúc, âm nhạc.

Những nét đặc sắc trong chính sách văn hóa triều Nguyễn

[VOV2] - Năm 1802, vua Gia Long lên ngôi, mở ra triều đại nhà Nguyễn với 13 đời vua. Dù có những thăng trầm, nhưng nhà Nguyễn rất quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, tạo lập những thành tựu về nghệ thuật, kiến trúc, âm nhạc cung đình.

[VOV2] - Năm 1802, vua Gia Long lên ngôi, mở ra triều đại nhà Nguyễn với 13 đời vua. Dù có những thăng trầm, nhưng nhà Nguyễn rất quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, tạo lập những thành tựu về nghệ thuật, kiến trúc, âm nhạc cung đình.